Thursday, November 6, 2008

Tahniah


Alhamdulillah...syukur akhirnya
Qistina menduduki tempat kedua dalam kelas.
Iaitu Pasti Nur Syuhada..

No comments: